My Contributions Are My Books and Photographs

     ...my passion and ambition in life expressed.

Publishing books, columns, blogs, photographs. Guiding people in the south of France or elsewhere.

Coaching and relationship counselling.

Living in Exmorra, Friesland ~ The Netherlands

Catalog of my Books

My Upcoming Events

Op Hodenpijl

Op Hodenpijl

Op Hodenpijl

Rijksstraatweg 20, 2636 AX Schipluiden, Netherlands

Rijksstraatweg 20, 2636 AX Schipluiden, Netherlands

Rijksstraatweg 20, 2636 AX Schipluiden, Netherlands

Dorpshuis “AMICITIA”

Dorpshuis “AMICITIA”

Dorpshuis “AMICITIA”

Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AW Kloetinge, Netherlands

Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AW Kloetinge, Netherlands

Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AW Kloetinge, Netherlands

Presentatie over "Annunaki tot Illuminati" - Ver. de Bron - Zeeland
Presentatie over "Annunaki tot Illuminati" - Ver. de Bron - Zeeland
Slider

Latest Blogs

02 April 2020

Er doen op dit moment zoveel verschillende verhalen de ronde dat niemand meer weet hoe het precies zit. Hieronder staan een aantal mogelijkheden, met bronvermelding en met eigen inzichten.

Waarbij ik me door twee principes heb laten leiden, te weten:

 

Waar komt het vandaan, waar ligt de oorsprong en wie heeft er baat bij?

27 March 2020

Inleiding

Bijgaand een artikel waarin de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen tijd op een rijtje zijn gezet en met elkaar in verband zijn gebracht. Met een selectie, per 27 maart 2020, uit het aanbod van de vele scenario’s die mogelijk tot de huidige situatie hebben geleid. Ik heb daarvoor, naast mijn eigen materiaal, onder meer gebruik gemaakt van de DVD’s en documentaire van Janet Ossebaard, van de blogs van de Stichting Vaccinvrij en de artikelen van Lucas Hollert. Waarvoor dank.

Ik noem, wat er nu gebeurt, “EVENT 2020”.

13 March 2020

Maria Magdalena is een heel bijzondere vrouw. Zij is het symbool van de oerkracht van de vrouw, net als de Zwarte Madonna's. Zij is de meest geportretteerde vrouw van de afgelopen eeuwen. Zij is de partner van Jezus; beiden hebben zij het goede nieuws, het gnostische christendom gepredikt. Zij vertegenwoordigt het heilige vrouwelijke en zij zou de Kerk en het christendom van de ondergang kunnen redden.

Dat wil ik graag in mijn presentaties uitdragen. Voor een lezing neem aub contact op met me.

13 March 2020

Orb is een gewoon woord dat in het Engels lichtbol betekent. Maar het zijn allesbehalve gewone lichtbollen. Ze komen voor op bepaalde plekken, in bepaalde omstandigheden en in verschillende vormen en kleuren. Orbs worden steeds vaker gezien en dat is goed, want ze hebben een betekenis voor ons. En ze zijn goed voor ons.

Daar heb ik diverse presentaties over gegeven en dat wil ik graag blijven doen. Voor een lezing neem aub contact op met me.

13 March 2020

Ik heb al diverse lezingen over dit onderwerp gegeven en ze sloegen in als een bom. Ik geef graag meer lezingen, want ik vind het belangrijk dat de mensen 'wakker' worden en zich bewust worden van wie ze zijn, en van de gevaren die we lopen en wat onze kracht is en wat ons te doen staat. Voor een lezing neem aub contact op met me.

 

Hoe kwam het kwaad in de wereld?

De grote vraag. Waar kwamen die machtswellust, die gruwelijke kinderoffers, die wreedheden, die oorlogen toch vandaan? Want wij mensen zijn van nature niet slecht, daar ben ik van overtuigd. Wij zijn goddelijke wezens die niets liever willen dan in vrede te leven. In harmonie met de aarde en met elkaar. Om onze kinderen in vrijheid en blijheid te zien opgroeien. Om te genieten van al het moois dat deze aarde te bieden heeft. Om ons spiritueel verder te ontwikkelen. Kwam het kwaad van buiten, van buitenaardse beschavingen zoals de Reptilians of anderen? Had de aartsengel Lucifer er de hand in? Of was het toch Marduk die nu over de aarde heerste en zich hier wilde laten gelden? En zo de basis legde voor het ‘Illuminati bouwwerk’. Ik geloof het laatste.

Marduk en zijn volgelingen.

Marduk had eindelijk, na eeuwenlang te zijn miskend en na verschillende keren in opstand te zijn gekomen, zijn doel bereikt. Alleenheerschappij over de aarde. En waarschijnlijk wilde hij dat weten ook. Maar macht, ultieme macht, leidt bijna altijd tot machtsmisbruik. Marduk was echter een prins van de Anunnaki, een god in onze ogen, en wist hoe hij zich, als godheid, moest gedragen. Hij bleef op de achtergrond en eiste volstrekte geheimhouding. Hij kende de mensheid goed en wist hoe hij hen moest manipuleren. Hij zorgde voor oorlogen, onlusten, onderlinge gevechten, speelde volken en machthebbers tegen elkaar uit en inspireerde hen tot talloze wandaden en wreedheden. Allemaal zaken die later, bijna één op één, door de Illuminati werden overgenomen en geïnstitutionaliseerd. En verder bezat hij een technologische voorsprong van ruim 50 jaar op de aardbewoners.

Oorlogen en wreedheden van de laatste 4.000 jaar.

Ik ga hier geen opsomming geven van alle ellende die ons de laatste millennia is overkomen, maar dat was zeker niet mis. Ik noem een paar voorbeelden, een kleine selectie. De veroveringen van de Perzen en van Alexander de Grote, de kinderoffers aan Baal, de rücksichtloze Romeinen die heel effectief het ‘divide et impera’ adagium hanteerden, de verdeel en heers politiek. Denk ook aan de katholieke kerk met hun erfzonde, hun dogma’s, hun vervolgingen en hun aflaat ‘policy’. Denk aan de vele volksverhuizingen, de Hunnen, het Ottomaanse rijk, de Vikingen, de verovering van koloniën, de oorlogen in Europa, alle Europese landen zijn op enig moment wel met elkaar in oorlog geweest. En verder de godsdienstoorlogen, de veroveringen van de Russische tsaar, de veroveringen van Noord- en Zuid -Amerika, het optreden van het perfide Albion in hun koloniën, de burgeroorlogen en revoluties in Frankrijk en Rusland, de gruwelijke Eerste en Tweede Wereld Oorlog, de Jodenvervolgingen, de wrede Japanners, de bommen op Hiroshima en Nagasaki, de zuiveringen van Stalin, de culturele revolutie van Mao, de genocides in Afrika, Armenië, Rwanda en Servië. De niets ontziende Rode Kmer in Cambodia en de terroristische aanslagen van de laatste decennia. Het is nogal wat en dan ben ik de helft nog vergeten. Het is geen mooi plaatje van ‘onze’ mooie aarde.

Maria Magdalena

Ik maak nu even een zijsprong, want dit onderwerp gaat mij aan het hart. Dat is het lot van Maria Magdalena en met haar alle vrouwen in West-Europa. In de bijbel was zij verreweg de belangrijkste vrouw in Palestina en ook in het vroege Christendom was dat zo. Maar dat veranderde met de preek van Paus Gregorius I in 591AD. Daar koppelde hij Maria Magdalena aan de zeven hoofdzonden. En marginaliseerde zo niet alleen deze vrouw, maar alle vrouwen in West-Europa. Zij werden tweederangsburgers. Volgens mij waren de kerkvaders bang voor vrouwen, bang voor hun invloed. Zij waren dan ook, in mijn ogen, geen echte mannen. En angstige mensen kunnen rare bokkesprongen maken, zeker als ze hoge posities bekleden, of als ze namens Onze Lieve Heer spreken.

Het werd nog erger toen paus Innocentius III, in 1195 AD opriep tot een kruistocht naar het Heilige Land. Daarbij werden onderweg en vooral tijdens de verovering van Jeruzalem zulke ongekende wreedheden begaan, dat het nooit meer goed gekomen is tussen Christenen en Mohammedanen. Even later, in 1208, riep dezelfde paus op tot een kruistocht tegen zijn eigen mensen, de Albigenzische Kruistocht. Tegen de Katharen, die zeer gelovige en buitengewoon vredelievende mensen, die een leven leiden zoals dat van Jezus en Maria Magdalena. In 1209 AD werd de stad Béziers, in het huidige Occitanië belegerd. Na een mislukte uitval bleef de poort iets te lang open staan en trok het leger de stad in. Aan de leider van de expeditie, de pauselijke legaat Arnaud Amaury, werd toen gevraagd, hoe men de katharen kon onderscheiden van de ‘echte’ christenen. Waarop hij antwoordde: “dood hen allen, God zal de zijnen herkennen”. Er werden die dag, het was 22 juli, de naamdag van Maria Magdalena, maar liefst 30.000 mensen gedood, ook zij die hun toevlucht hadden gezocht in de kathedraal en de basiliek. Die werden domweg in brand gestoken. Daar verloor de Kerk haar prestige, maar helaas niet haar macht. Daarna volgde de eerste volkerenmoord in de Languedoc, nu Occitanië geheten, waarbij ruim 300.000 gelovigen werden uitgemoord. Velen van hen stierven op de brandstapel. Denk maar aan de 225 gelovigen, volwassenen en kinderen, die op 16 maart 1244, zingend de brandstapel aan de voet van de Montségur binnen gingen.

Ik vertel dit zo uitgebreid omdat ik jaren in die streek, in Rennes-le-Château, gewoond heb en telkens opnieuw de energie voel van de wandaden die toen zijn begaan. En ook omdat ik hiermee wil aangeven hoe wreed de mensen kunnen zijn als ze ‘geleid’ worden door religieuze organisaties. Dan lijkt het wel alsof ze een vrijbrief hebben gekregen om te moorden, iets wat volkomen in strijd is met de alle beginselen waarop het christendom gebaseerd is.

Overigens is het wel interessant om te vermelden dat deze gebeurtenissen zich met name in West-Europa voor deden. In Oost-Europa waren er geen veldtochten tegen de katharen, daar was geen Spaanse Inquisitie en daar vonden ook geen heksenverbrandingen plaats!

De wreedheden en ongeregeldheden van de kerk zijn doorgegaan tot op de dag van vandaag. Denk maar aan de uitbuiting van de ‘Magdalene Sisters’ in Ierland en de nu overal ter wereldbekend gemaakte pedofilie schandalen. Tot in de hoogste kringen!

Ik heb een boek over Maria Magdalena, geschreven: Maria Magdalena in Frankrijk.

Het Illuminati Imperium

Na de oorlogen, moordpartijen en wreedheden van de afgelopen eeuwen, was de machtswellust van Marduk mogelijk iets geluwd en werd het tijd om zijn imperium een meer permanent karakter te geven. Want de tijden veranderden. De aarde werd steeds dichter bevolkt, er werden talrijke ontdekkingsreizen ondernomen, overal ter wereld werden koloniën gesticht, er werd druk handelgedreven, de macht van het goud en geld deed zich gevoelen, de Kerk begon langzaam aan invloed te verliezen, er vond een sterke economische groei plaats, de mensen werden wijzer en er werden belangrijke technologische ontdekkingen gedaan. Allemaal factoren die het gezag van Marduk zouden kunnen ondermijnen. Dus moesten er nieuwe organisaties in het leven worden geroepen die de macht van Marduk en de heersende klasse zouden kunnen bestendigen en verder zouden kunnen uitbreiden. Het Illuminati Imperium.

Khazaria

Het begon in Khazaria, een koninkrijk in het zuiden van Rusland, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische zee, pal ten noorden van Soemerië. Een koninkrijk vol ruwe barbaren die satanische rituelen uitvoerden en Babylonische zwarte magie bedreven. Rond 800 AD kozen zij de Talmoed als religie, niet te verwarren met het echte Jodendom. Na gevechten met de Russische tsaar die zich tot het christendom had bekeerd, vluchtten zij naar het westen. Maar de koninkrijken van Spanje, Frankrijk en Oostenrijk, hadden niets op met deze barbaren, met hun zieke rituelen en hun vreemde geloof. Dus moesten de Khazaren zich, althans voor de vorm, tot het christendom bekeren. Ze hielden hun bloedlijn echter zuiver door onderling te trouwen. Zij waren de grondleggers van de Mafia. Uit hun midden kwamen hoge Jezuïten en Vrijmetselaars. Dat waren de eerste bouwstenen van het Illuminati bolwerk. Illuminati is overigens een verzamelnaam. Daaronder kunnen onder meer begrepen worden de Elite, de Cabal, de Satanisten en de Deep State.

Met de Khazaren kwamen kinderoffers, religie en geheime genootschappen het Illuminati bolwerk binnen.

De banken

Rond 1600 AD deden de geldwisselaars in Engeland een belangrijke ontdekking. En wie weet, misschien werd dit hen wel ingefluisterd. Als mensen goud en zilver bij hen in bewaring gaven, kregen ze daarvoor een ‘IOU’ document. I Owe You. Een schuldbekentenis. Dat papier was dus geld waard. Al gauw ontdekten zij dat ze meer IOU’s uit konden geven dan waarvoor ze dekking hadden. En dat ze bovendien rente konden vragen voor de uitgegeven IOU’s. Het “fractioneel bankieren” was geboren. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. De banken geven veel meer geld uit dan waarvoor ze dekking hebben, in de vorm van goud, zilver of waardepapieren. Soms is de dekking niet meer dan een paar procent van het uitgegeven geld. Dat is ook de reden waarom een bankencrisis zo veel ellende kan veroorzaken. Als de mensen de bank niet meer vertrouwen en hun geld opeisen, gaat het hopeloos mis.

Zo kwamen de banken, het geld en de rente het Illuminati imperium binnen.

De Rotschilds

Stamvader van de Rotschild familie was Mayer Amschel Bauer (1744 – 1812). Hij had het principe van fractioneel bankieren helemaal in de vingers. Hij woonde in een huis met een rood uithangbord, vandaar zijn naam ‘Rothschild’. Hij richtte officieel de Illuminati op in 1776. Daar werden toen een aantal belangrijke beginselen geformuleerd die tot op de dag van vandaag geldig zijn. Zo voegde Adam Weishaupt (1748 - 1830), een man opgeleid door de Jezuïten, zich bij de groep. Hij realiseerde zich dat macht vergankelijk is en dat macht vaak ten onder gaat aan machtsvertoon en ijdelheid. Daarom bedacht hij een systeem van macht op de achtergrond, onzichtbare macht, macht gebaseerd op rationaliteit.

Mayer Bauer trouwde met Gutla Schnaper en kreeg vijf zonen en vijf dochters. De lijn van de Rotschilds verloopt via de mannelijke nakomelingen en het maakt niet uit of dat bastaardkinderen zijn of niet. Gutla Schnaper schijnt ooit gezegd te hebben: “if my sons don’t want wars, there would be none”. De zonen werden alle bankier in de meest belangrijke landen en hun rijkdom en hun macht groeide als kool. Ze zijn nu de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Om te illustreren hoe machtig de Rothschild’s zijn, is hier een foto van Evelyn Rothschild die Prins Charles op niet mis te verstane wijze ‘aanspreekt’.

Dan gaan er ook nog verhalen dat Hitler een afstammeling van de Rothschilds zou zijn, een bastaard, maar dat maakt niet uit want de macht loopt via de mannelijke lijn. Zelfs Angela Merkel wordt genoemd als behorend tot de Rotschild familie. Zie Janet Ossebaard en haar DVD

Met de Rothschilds kwamen de macht van het geld, volstrekte geheimhouding en de beheersing van de economie het Illuminati bolwerk binnen.

John D. Rockefeller (1839 – 1937)

Een steenrijke oliebaron die deel uitmaakte van de Illuminati. Hij was het die bijna eigenhandig de alternatieve geneeskunde om zeep hielp. En die de misdadige farmaceutische industrieën de ruimte gaf om hun schandalige praktijken uit te voeren. Hij zag zelfs kans om de AMA, de American Medical Association, te laten verklaren dat homeopathische geneesmiddelen onbetrouwbaar waren. Hij werd ook wel de ‘evil root’ achter de farmaceutische industrieën genoemd. Of zijn boodschap ooit is aangekomen in China, waar al duizenden jaren met veel succes alternatieve geneeskunde wordt bedreven, is de vraag.

Hij bracht de perfide gezondheidszorg binnen het Illuminati imperium. Waar de miljarden winsten van de Big Pharma’s belangrijker waren dan de gezondheid van de bevolking.

Daar werd de productie van giftige vaccins geautoriseerd, met als gevolg grootschalige vaccinschade. Tevens werden er verslavende medicijnen op de markt gebracht, giftige pijnstillers, de opiaten, waardoor er de laatste 20 jaar meer dan 400.000 Amerikanen gestorven zijn.

Symbolen

De Illuminati werken graag met codes en symbolen. Die zitten ‘verscholen’ op de achterkant van het één dollarbiljet van Amerika. En dat zegt op zich al genoeg. Allereerst is daar de piramide, die de hiërarchie van de Illuminati weergeeft, met boven in de piramide het alziend oog. Daar zitten de paus, de 13 Rotschild families en de 13 Jezuïten en vrijmetselaar families. Ook zit er, dit keer echt verscholen, een klein uiltje links boven het ‘1’ cijfer. Dat slaat terug op de vele kinderoffers die er in het oude Soemerië gebracht werden aan de god Baal, in ovens die er als uilen uitzagen.

Verder zijn bekende symbolen de ‘Skull & Bones’, de ‘bokkegroet en het omgekeerde pentagram.

 

 

13 March 2020

 

“Je kan toch wel een soepje maken?” is de veelgehoorde kreet van vrouwen die een dagje met hun vriendinnen op stap gaan en hun partner alleen thuis laten. Wees niet boos, ga ook geen maaltijd bestellen bij de Chinees of de Italiaan of wie dan ook, ga geen kant en klare plastic maaltijd bij de supermarkt kopen, maar pak de handschoen op en ga zelf soep maken. Soep, de basis van alle gerechten. Je kan nergens zo goed mee experimenteren als met soep. Uw culinaire carrière begint met soep. Soep is de basis van alles en zeker de zogenaamde oersoepen. Soepen zijn ook de meest veelzijdige en variabele gerechten op het menu. Het is vaak het beste product van de keuken en het bevordert, als geen ander gerecht, de gezelligheid.

22 February 2020

Ik heb al diverse lezingen over dit onderwerp gegeven en ze sloegen in als een bom. Ik geef graag meer lezingen, want ik vind het belangrijk dat de mensen 'wakker' worden en zich bewust worden van wie ze zijn, en van de gevaren die we lopen en wat onze kracht is en wat ons te doen staat. Voor een lezing neem aub contact op met me.

De Zondvloed, 10.900 BC

Rond 11.500 BC liep de laatste ijstijd af. De aarde was toen nog goeddeels bedekt met ijs. De Anunnaki hadden berekend dat de planeet Nibiru dit keer heel dicht langs Mars en de Aarde zou scheren. Met dramatische gevolgen. De ijsplaten zouden losraken en zouden gigantische tsunami’s veroorzaken. Enlil, die het niet zo op de mensheid begrepen had, verbood zijn prinsen om de mensheid te waarschuwen. Maar Enki, die het goed met de mensen voor had, waarschuwde zijn zoon Noach, ook wel Ziusudra genaamd, door tegen een muur te praten waar hij achter zat. Noach bouwde daarop een schip of onderzeeboot en bracht hierin alle rijkdom van de aarde tezamen. Mensen, genetisch materiaal en zaden. De zondvloed kwam en verwoeste zo’n beetje alles wat beneden de 3.000 meter lag. Maar de Ark overleefde. En strandde mogelijk op de berg Ararat in Turkije.

In Zuid-Amerika werden kort daarna, als back-up, ruimtestations gebouwd, denk maar aan de Nasca Lines in Peru en er werd goud gedolven. Later werd in Libanon, in Baalbek een nieuw ruimtestation gebouwd, werden de piramides van Gizeh neergezet als ruimtebakens en werd Jeruzalem het nieuwe vluchtleidingscentrum.

Recent Comments

Guest - Marga Maria Magdalena in Frankrijk ~ Maria Magdalena, deel 1
06 February 2020
Hoi Jaap, iik ben niet zeker of ik mij al geregistreerd heb, dus nu voor dee zekerheid nog een keer.Mooi geschreven door jou!
Guest - Greta39 De tantra cursus
14 January 2020
Beste Jaap,Wat fijn om je verhaal en ervaringen te lezen. Vooral natuurlijk je mooie eerste ervaring. Dat is wat ik ook in een tantra weekend zou zoeken het zij voor mij dan wel met mijn partner. Well...
Guest - klaas Recensie Guido Jonker on Wanttoknow.nl for Van Annunaki tot Illuminati
18 December 2019
Guido, het was een zeer interessante lezing afgelopen zondag. Wat mij trof was het genoemde aantal van 500 miljoen aan mensen op de Guide Stones. Ik moest gelijk denken aan de bijbel in Matheus 24 . (...

My Latest Video's

 

Select your Language

nldaenfifritnoptessvcy

Featuring

A Gift Idea

Jaap Adventures Gift voucher for Friends and Loved ones

Gift Voucer Jaap Adventures

About me

Jaap Rameijer Author, photographer and guide

Contact me

Jaap Rameijer

Dorpsstraat 52
8759 LE Exmorra, Netherlands
Tel: 00 31 (0)515-856564
Mobile: 00 31 (0)6 26 28 77 99
Contact Jaap Rameijer by email
To communicate with me or to  request an engagement for a presentation on Orbs, Anunnaki & Marie Magdalene.

Recent Works

Like Us on Facebook

Twitter Feeds

Go to top